Em Cũng Có Bạn Chứ Bộ

Image

Em Cũng Có Bạn Chứ Bộ

Phi Công trẻ họ Chần phục vụ ba năm trời bên Ai Rắc mới được đi phép về thăm vợ lần đầu tiên. Bước vô nhà thầy vợ đang cho con vài tháng bú, tức giận phi công trẻ họ Chần la lớn:

- Tại sao lại có chuyện này chứ? Có phải là mấy thằng bạn mắc dịch của anh trong đơn vị không?

- Không. Bà vợ trẻ trả lời.

- Có phả thằng Đại bạn thân đàu xóm trên không?

- Không.

- Có phải thằng Chiêm bạn của anh đầu xóm dưới không?

- Không.

Tức giận phi công họ Chần hét lớn:

- Vậy chứ thằng bạn mắc dịch nào của anh đã đến đây?

Cô vợ cũng tức giận hét:
- Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ là bạn của anh hết vậy. Em cũng có bạn chứ bộ.....


Thần Điêu
May 2016       


_________________
Jimmy V. Điêu


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft