Bí Kíp Lăng Ba Di Bộ

Image


Bí Kíp Lăng Ba Di Bộ


Chần Đại Hiệp nhờ có bộ bí kíp Lăng Ba Di Bộ cho nên trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Trước đó mười năm Chần Đại Hiệp lạc vào Sơn động của phái Phù Du Nữ Cái và tìm được bí kíp Lăng Ba Di Bộ này.

Lúc lạc vào động Chần Đại Hiệp gặp ba ả Phù Du Nữ Tặc thân thể to lớn dị thường. Khuôn mặt hơi khó ưa nhất là lúc cười tình với Chần Đại Hiệp. Trên bàn có bộ bí kíp Lăng Ba Di Bộ. Ba cô ả mời chàng ngồi rồi mở trang một cho xem. Trang có ghi rằng:

- Ai muốn học bí kíp Lăng Ba Di Bộ này phải dốc hết sức đêm bảy ngày ba với ba nàng giử bí kíp này trong vòng bảy ngày bảy đêm.

Vì muốn có võ công tuyệt thế cho nên Chần Đại Hiệp sẳn sàng thi hành nhiệm vụ. Sau khi bị bầm dập cả tuần lễ, đến ngày thứ tám Chần Đại Hiệp bò lê bò lết lên bàn để đọc trang thứ hai. Nó ghi như sau:

- Nếu ai không muốn ấy ấy với ba nàng giử bí kíp này phải chuẩn bị chạy cho thật nhanh, nếu bị bắt lại sẽ bị hiếp dâm suốt đời.......


Thần Điêu
May 2016       


_________________
Jimmy V. Điêu


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft