Tôi chờ.... Em đợi

Image

Tôi chờ.... Em đợi

Em ngồi đợi những cơn mưa
Còn tôi chờ gió sang muà vào thu
Em chờ ngày tháng phù du
Còn tôi đợi kẻ ...mịt mù đã xa

Em ngồi nghe chuyện tình ta
Còn tôi hỏi gió xa nhà về chưa
Em ngồi nhớ những muà xưa
Còn tôi ngóng chuyến xe vừa chợt qua

Em ngồi chờ nỗi xót xa
Còn tôi đợi ánh trăng tà rụng rơi
Em ngồi đợi sóng mù khơi
Còn tôi chờ nỗi rã rời yêu thương

Em ngồi chờ gió buồn vương
Còn tôi đợi lá bên đường tung bay
Em ngồi đón gió heo may
Còn tôi đợi kiếp lưu đày không em


Khiếu Long       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft