bài thơ tháng 9

Tháng Chín
em bây giờ lo toan chuyện con
anh bây giờ lu bu chuyện mẹ
con em giờ mỗi ngày mỗi lớn
mẹ anh chừ càng lúc già hơn
con em giờ vui đón halloween
em thì hết việc xong thì lại học
mẹ anh buồn tuổi già Mỹ Quốc
ở với con như ở một mình
chủ nhật này anh cúng giỗ ba
ba đi sớm để mẹ đời cô độc
anh bất hiếu , thằng con mẹ thương nhất
chỉ lâu lâu thăm viếng một đôi lần
Lễ Vu Lan lại sắp đến gần
Anh lại rớm đôi giòng
nước mắt cá sấu       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft