Diệu Hạnh - Trần thị Hà Thân
em vẫn yêu cho đời mật ngọt
vẫn thì thầm vỗ nhẹ tình nhau

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft