Hoài Yên
cứ bảo lòng như đá
đá cũng buồn như ai ...

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft