Thu Hằng
~~~ Trăng ~~~

lỡ, nếu mai
ngược bước đường
nụ cười gởi lại ... vấn vương cho người

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft