Châu Thái Lê
Tôi vẫn là tôi của gió sương
làm thơ ca tụng những hoang đường
đêm nay ngồi ngắm trăng khuyết bóng
nghe đời khắc khoải chuyện yêu đương ....

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft