GioDong
Ta, người chẳng nợ chưa thề hẹn
Đừng ngược dòng yêu gởi nỗi niềm
Xin giấu trăm năm tình thất vọng
Để còn khoảnh khắc nhớ bình yên

phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft