Dạ Thảo
"Đời vui lòng tịnh tâm thanh
Tim như minh nguyệt quẩn quanh bên người"
- Thế Thôi

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft