Phương Vy
"Có một lời ta chưa nói thành chữ...
như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin
nên chưa nói mà như mình đã nói!"

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft