Hồ Duy Hạ
DUY nhất Mặt HỒ tia nắng HẠ
Bên đời Kỷ niệm những ngày qua
Đem vào cuộc sống rồi gom hết
Tô điểm hành trang thêm đậm đà..

phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft