gsk
Như cơn mưa chiều trên biển khơi
Giọt nào cô đọng, giọt nào rơi
Sương buồn phủ kín phương trời ấy
Khuya nay có kẻ bỏ quên đời

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft