Ngàn Thông
Cho em mượn từ trăng lời huyễn hoặc
Viết "Thiên Trường" như dấu ấn tên Anh
Hoài không cạn chung rượu buồn, trăng rụng!
Vết nhăn dài đôi mắt thuở yêu xưa !


cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft