Võ Vĩnh Thuận
Sao không ghen khi tôi đi hoang ngoài phố ?
Sao không buồn khi lá đỗ lối tôi đi ?

phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft