Dốc Mơ

Là thơ ru em hiền theo nắng
DỐC đợi người, trống vắng xa xăm
Là em, như biển sóng xanh thẫm
đón người về, nẽo trăm năm ...
.

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft