Chieuminh
Cung đàn lạnh, tiếng tơ vương
Ngân lên nửa khúc bỗng dưng nghẹn lời
Miệt mài theo ánh trăng chơi
Thốt nhiên xa xót cuộc đời tha phương
******** Song Nguyên*********

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft